BIP
A A A
BIP Gminna Przychodnia Dąbrowa Chełmińska

Zasady udzielania świadczeń osobom posiadającym szczególne uprawnienia

Uprawnienia do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej poza kolejnością posiadają:

  • Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi i Zasłużeni Dawcy Przeszczepu,
  • inwalidzi wojenni i wojskowi oraz kombatanci,
  • kobiety w ciąży,
  • dzieci do 18 roku życia z ciężkim upośledzeniem,
  • osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności,
  • działacze opozycji antykomunistycznej i osoby represjonowane z powodów politycznych,
  • osoby deportowane do pracy przymusowej i osadzone w obozach pracy przez III Rzeszę i ZSRR.

W przypadku, gdy świadczenie jest niemożliwe w dniu zgłoszenia, świadczeniodawca wyznacza inny termin przyjęcia, ale nie później niż w ciągu 7 dni roboczych od zgłoszenia.


Osoby uprawnione korzystają ze świadczeń opieki zdrowotnej po okazaniu właściwego dokumentu potwierdzającego uprawnienia.Opublikował: Piotr Paweł Karbowniczek
Publikacja dnia: 19.09.2019
Podpisał: dyr. Marcin Smykowski
Dokument z dnia: 02.10.2015
Dokument oglądany razy: 4 574
Wersje archiwalne tej strony
Wersja do druku

Warto wiedzieć: