BIP
A A A
BIP Gminna Przychodnia Dąbrowa Chełmińska

Badania diagnostyczne zalecane i finansowane w ramach POZ

Załącznik Nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia
z dnia 24 września 2013 roku
W sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej


Świadczenia medycznej diagnostyki laboratoryjnej lub diagnostyki obrazowej i nieobrazowej związane z realizacją świadczeń lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.

  I. Badania hematologiczne:
 1. morfologia krwi obwodowej z płytkami krwi
 2. morfologia krwi obwodowej z wzorem odsetkowym i płytkami krwi
 3. retikulocyty
 4. odczyn opadania krwinek czerwonych (OB).
  II. Badania biochemiczne i immunochemiczne:
 1. sód
 2. potas
 3. wapń zjonizowany
 4. żelazo
 5. żelazo - całkowita zdolność wiązania (TIBC)
 6. stężenie transferyny
 7. stężenie hemoglobiny glikowanej (HbAlc)
 8. mocznik
 9. kreatynina
 10. glukoza
 11. test obciążenia glukozą
 12. białko całkowite
 13. proteinogram
 14. albumina
 15. białko C-reaktywne (CRP)
 16. kwas moczowy
 17. cholesterol całkowity
 18. cholesterol-HDL
 19. cholesterol-LDL
 20. triglicerydy (TG)
 21. bilirubina całkowita
 22. bilirubina bezpośrednia
 23. fosfataza alkaliczna (ALP)
 24. aminotransferaza asparaginianowa (AST)
 25. aminotransferaza alaninowa (ALT)
 26. gammaglutamylotranspeptydaza (GGTP)
 27. amylaza
 28. kinaza kreatynowa (CK)
 29. fosfataza kwaśna całkowita (ACP)
 30. czynnik reumatoidalny (RF)
 31. miano antystreptolizyn O (ASO)
 32. hormon tyreotropowy (TSH)
 33. antygen HBs-AgHBs
 34. VDRL
 35. FT3
 36. FT4
 37. PSA - Antygen swoisty dla stercza całkowity.
  III. Badania moczu:
 1. ogólne badanie moczu z oceną właściwości fizycznych, chemicznych oraz oceną mikroskopową osadu
 2. ilościowe oznaczanie białka
 3. ilościowe oznaczanie glukozy
 4. ilościowe oznaczanie wapnia
 5. ilościowe oznaczanie amylazy.
  IV. Badania kału:
 1. badanie ogólne
 2. pasożyty
 3. krew utajona - metodą immunochemiczną.
  V. Badania układu krzepnięcia:
 1. wskaźnik protrombinowy (INR)
 2. czas kaolinowo-kefalinowy (APTT)
 3. fibrynogen.
  VI. Badania mikrobiologiczne:
 1. posiew moczu z antybiogramem
 2. posiew wymazu z gardła z antybiogramem
 3. posiew kału w kierunku pałeczek Salmonella i Shigella.
  VII. Badanie elektrokardiograficzne (EKG) w spoczynku.
  VIII. Diagnostyka ultrasonograficzna:
 1. 88.713 USG tarczycy i przytarczyc
 2. 88.717 USG ślinianek
 3. 88.752 USG nerek, moczowodów, pęcherza moczowego
 4. brzucha i przestrzeni zaotrzewnowej, w tym wstępnej oceny gruczołu krokowego (88.761 USG brzucha i przestrzeni zaotrzewnowej)
 5. obwodowych węzłów chłonnych (88.790 USG węzłów chłonnych).
  IX. (uchylony).
  X. Spirometria.
  XI. Zdjęcia radiologiczne:
 1. zdjęcie klatki piersiowej w projekcji AP i bocznej
 2. zdjęcia kostne - w przypadku kręgosłupa; kończyn i miednicy w projekcji AP i bocznej
 3. zdjęcie czaszki
 4. zdjęcie zatok
 5. zdjęcie przeglądowe jamy brzusznej.
  XII. Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej może wystawiać skierowanie na badania endoskopowe:
 1. gastroskopia
 2. kolonoskopia.


Opublikował: Piotr Paweł Karbowniczek
Publikacja dnia: 30.09.2015
Podpisał: dyr. Marcin Smykowski
Dokument z dnia: 24.09.2015
Dokument oglądany razy: 5 201
Wersje archiwalne tej strony
Wersja do druku

Warto wiedzieć: